بیماری تیروئید

بیماری گریوز

graves’ disease

بیماری گریوز چیست؟ بیماری گریوز (Graves) نوعی بیماری خود ایمنی است که سبب می شود غده تیروئید در بدن بیش از حد هورمون تیروئید تولید کند. این بیماری با نام پرکاری تیروئید نیز شناخته می شود. بیماری گریوز یکی از شایع ترین اشکال پرکاری تیروئید است. در بیماری گریوز، سیستم …

مشاهده بیشتر »