باردار شدن

توكوفوبیا یا ترس از زایمان

توكوفوبیا یا ترس از زایمان

داشتن مقداری اضطراب در مورد زایمان، امری طبیعی است. اما اگر آنقدر ترس دارید که نمی خواهید این کار را انجام دهید، مهم است که درخواست کمک کنید. آنچه در این مقاله می‌خوانید توكوفوبیا چیست؟علائمتشخیصعللدرمانکنار آمدن با توكوفوبیا توكوفوبیا چیست؟ ترس شدید از زایمان یک ترس معمول و طبیعی دوران …

مشاهده بیشتر »